Casehelp er en nonprofit platform, hvor studerende kan få hjælp til opgaveløsning af tidligere studerende. Pris og samarbejde aftaler I selv. Som tutor skal du huske at tjekke for mails i spam/uønsket indbakkeDenne tutor giver tilbud
på hele casesBedømmelse
Send besked til denne tutor

Nikolaj Holm

kemiingeniør, statistiker

STATISTIK, Sandsynlighedsregning, Kvantitativ -, Kvalitativ metode Matematik, Kemi, Finans, Ingeniør, optimering, spilteori, Statik Toksikologi, Ernæring
Opgaveløsning og forklaring v.h.a. eksempler
- deskriptiv statistik,- Robust statistik
- antalstabeller
- t-, Z-, F-, chi²- tests,
- Variansanalyse, Korrelation,-Kovariansanalyse,
- Regressionsanalyse(lin. multipel,logistisk),
- Epidemiologi, RR, OR, Cox regression
- Reliability,.
- Faktor-, hovedkomp.-analyse, Diskriminant
- Statistisk Kvalitetskontrol & fosøgsplanlægning
- Tidsrækkenanalyse

Sansynlighedsregning & kombinatorik
- Kombinatorik, Binominal-, Hypergeometr.-Fordeling-
- Karakteristisk-/Frembringende funktion
- Forgreningsprocesser
- Poissonfordeling,-Markow-Kæder,
- Stokastiske Prosesser,Brownske bev, Itô-Integral

- R, Exel (toolpack analysis),SPSS, MATLAB

Lin. Algebra:
- Matrix,Determinant, Eigenværdi
- analytisk Geometrie

Analyse:
- Ligninger, Komplekse tal
- Talfløger, Rkæker,Konvergens.
- Differential-/ Integralregning
- Funktion af flere Variable
- Simplexmetoden
- Optimierung m/Bibetingeser
- Ordinræe- und Partielle Differentialligninger
(ODE,PDE), Stabilitet
- Funktioner af komplex Variabel
- Fourier- Rkæke , Transformation
- Funktionalligninger
- Operatorer paa Hilbertrum

Operationsanalyse,
- Køteori, Spil-teori
- Automatisk/optimal Kontrolteori-,
- Lineär programmering
- Logistik
- Simulation

Finansmatematik
- Optioner
- Itô-Integral
- B & S-ligning

Talteori
- Binrære Tal
- Induktion
- Modulusregning
- Gruppeteorie, Ringe, Legemer

Almen Kemi
- Syre/Base,Massevirkningsloven.
- Covalent, polær, ion-, hydrogen-binding, Orbitaler.
- Ideale gasser,Tilstandsligningen
- Opløselighedsprdukt, Henry's lov, Raoult's lov.
- Enthalpi, Gibbs energi, Entropi, Bolzmanns ford.
- Reaktionskinetik, Katalyse, Differentialligninger
- Elektrokemi, Nernst's, Debye-Hückels ligning

Organisk Kemi-
- Bindinger, Reaktionsmekanismer,
- IUPAC-Nomenklatur, Stereoisomeri

Biokemi,
- Carbohydrater, Lipider, Aminosyrer, Proteiner
- Enzymkatalyse,
- Peptid-, Hydrogenbindinger
- Toksikologi, Ernæring

Fysik
- Optik,
- Astronomi
- Mekanik, gravitation
- Fluid mechanics, viskositet,Reynolds tal
- Statik, Hookes lov
- Elektrostatik, Colombs lov
- Varmetransmission
- Radioaktivitet
- Reguleringsteknikl

150 kr. pr time, gratis prøvekvarter via what´s app/ skype
165 kr ellers
Venlig hilsen nikolajholm@protonmail.com
Opret gratis tutor profil
Opret gratis bruger profil

Brugerne siger:

Markedsføringsøkonom

Jeg har flere gange spurgt forskellige tutorer til råds, både gratis og en enkelt gang mod betaling, da jeg skrev mit speciale. Jeg synes konceptet er genialt!! Dorthe Jakobsen

webdesign af webbureau onlineBRAND