Casehelp er en nonprofit markedsplads platform, hvor studerende kan få hjælp til opgaveløsning af tidligere studerende. Pris og samarbejde aftales imellem parterne. Som tutor skal du huske at tjekke for mails i spam/uønsket indbakke

FAQ’s og Ansvarsfraskrivelse

Behandling af personoplysninger 

Casehelp lægger vægt på en høj databeskyttelse i forbindelse med brug af sitet. Derfor er det af stor betydning for at eventuelle personlige oplysninger, afgivet af brugere, ikke kommer til andres kendskab. Casehelp gør sit yderste for at bevare en stringent og høj grad af datasikkerhed.

Casehelp er udelukkende i besiddelse af oplysninger om tutorer fra deres egen registrering på sitet. Oplysningerne bruges kun internt og videregives eller sælges ikke til uvedkommende.

Kontaktoplysninger holdes skjult for uvedkommende, kontakt sker ved, at kunden (studerende) via sitet sender en formular med ønske om forhandling til den valgte tutor.

Oplysninger, der ikke er kontaktoplysninger, bruges til at generere tutordatabasen. Det er de oplysninger, der er nødvendige for at finde en tutor, der passer til en kundes behov og tutorens fornavn, men ikke kontaktoplysninger.

Oplysninger om fag, niveau, uddannelse, region og by, og nogle få andre er frit tilgængelige for alle besøgende på sitet. De oplysninger, der aldrig er tilgængelige for andre end den enkelte tutor selv og administratorerne på Casehelp, er fuldt navn, telefonnummer og adresse.

Casehelp lægger stor vægt på at værne om privatlivets fred. tutorers personlige oplysninger vil ikke blive videregivet til andre personer, medmindre det udtrykkeligt er accepteret.

Casehelp forbeholder sig ret til at videregive dine informationer, såfremt dette er foreskrevet i lovgivningen, er nødvendigt for politiets opklaring af kriminelle forhold eller der opstår begrundet mistanke om ulovlige forhold.

Oplysningers rigtighed og ansvar for rigtighed

Når en tutor registrerer sig på Casehelp sender vi et link til den opgivne e-mail adresse, som skal aktiveres, før der kan registreres yderligere data.

Vi foretager ingen kontrol med, om personer bag profilerne har været straffede eller involveret i kriminalitet. Casehelp kan ikke holdes ansvarlig for oplysningers rigtighed.

Betaling

Casehelp tager ikke betaling fra brugere. Det er gratis at kontakte tutorer og det er gratis at oprette og drive tutorprofil.

Casehelp modtager ingen betaling fra studerende eller tutorer på noget tidspunkt.

 

Brugernavn og adgangskode

Casehelp er berettiget til uden forudgående varsel og begrundelse at afbryde eller begrænse brugers adgang til og anvendelse af Casehelp. I tilfælde heraf er Casehelp uden erstatningsansvar overfor brugeren såvel som tredjeman

Brugeren skadesløs holder Casehelp for ethvert krav fra tredjemand, som måtte opstå på grund af brugerens ulovlige eller erstatningspådragende anvendelse af Casehelp

Casehelp opfordrer tutorer til at ændre sin adgangskode ofte. (mindst hver 2 måned)

Ansvarsfraskrivelse ved data

Selvom Casehelp har en høj standard for datasikkerhed, er det desværre ikke muligt at garantere en fuldstændig sikkerhed for data, der formidles til, fra og via Casehelp Når data sendes og opbevares elektronisk, består der altid en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til beskyttede data. Casehelp fralægger sig ethvert ansvar for eventuelle brist i datasikkerheden. Endvidere påtager Casehelp sig intet ansvar for udenforståendes brud på brevhemmeligheden, herunder i forbindelse med transport af e-mails eller indbrud i edb-systemer tilhørende Casehelp

Casehelp er ligeledes ikke ansvarlig for tab, som brugeren måtte lide på grund af driftsforstyrrelser eller driftsfejl, uanset af hvilken art, herunder edb-virus.

Casehelp påtager sig intet ansvar for tab af data.

Ydelsen

Casehelp er ikke på nogen måde ansvarlig for undervisningsforløbet gennem sitet.

Casehelp leverer udelukkende et mødested hvor studerende og tutorer kan finde hinanden. Dermed har Casehelp ingen part i korrespondancen mellem brugere.

Den studerende er helt og aldeles ansvarlig for at skrive opgaven samt dens indhold. Tutorer guider igennem processen med udgangspunkt i casen, opgaveformuleringer, ønsker og aftaler for mål.

Tutor skriver som udgangspunkt ingen del af opgaven.

Casehelp er ikke ansvarligfor afvigelser i standarden af ydelser. Der er tale om individuelle tutorer med forskellige holdninger og faglig baggrund. Der er ingen krav for ensartede retningslinjer mht. faglighed og niveau på de enkelte cases. Det er den studerendes eget ansvar at vurdere om tutors holdning samt faglighed passer til casens sværhedsgrad

Casehelp kan ikke holdes ansvarlig for karakterafgivelsen ved opgaver der er løst med hjælp fra tutorer på Casehelp

Casehelp er ikke ansvarlig for utilfredsheder mellem tutor og studerende, men alle klager og bemærkninger behandles med seriøsitet. 

Finansiering

Drift og vedligeholdelse af Casehelp er annoncefinansieret.

Der vil på sitet blive vist annoncer fra private virksomheder, uddannelsesinstitutioner, og fra hvem der rekvirerer annonceplads på Casehelp.

Annonceplads udbydes kun af Casehelp og er målrettet til brugerne af sitet - studerende samt færdiguddannede (tutorer).

Brugere kan ikke fravælge og har ingen indflydelse, eller påtaleret overfor annoncernes indhold eller synlighed.

Gyldighed

Disse betingelser er opdateret den 20 februar 2013 og erstatter alle tidligere gældende betingelser. Disse betingelser er gældende indtil nye udsendes.

Opret gratis tutor profil
Opret gratis bruger profil

Brugerne siger:

HD 2

Hvis ikke jeg havde Casehelp og mine tutorer ville jeg formentlig ikke gennemføre anden del af  min uddannelse. Jeg har virkelig udfordret mig selv og Casehelp gør at jeg får succes med det. Mark Didriksen

webdesign af webbureau onlineBRAND